regulacje najbardziej skomplikowanych stanów prawnych nieruchomości
postępowania zmierzające do odzyskania praw własności nieruchomości przejętych przez Skarb Państwa (wywłaszczonych)
poszukiwania dokumentów potwierdzających tytuły własności, aktów stanu cywilnego
przygotowania dokumentacji geodezyjno-prawnej niezbędnej do przeniesienia prawa własności do nieruchomości
poszukiwania nieznanych z miejsca pobytu właścicieli nieruchomości
BPS Estates Spółka z o.o
25 - 501 Kielce, ul. Sienkiewicza 78 A
tel/fax (041) 345-88-18
e-mail:
biuro@bps-estates.com.pl